Fond kultury

Výše kulturního fondu byla stanovena pro školní rok 2021/2022 ve výši 2 200 Kč.

Platbu proveďte do 30. září na účet č. 9227710227/0100

 s variabilním symbolem 200… (kód vašeho dítěte)=6místné číslo.