Fond kultury

Výše kulturního fondu byla stanovena pro školní rok 2018/2019 ve výši 2 200 Kč.

Platbu proveďte do 15. září na účet č. 9227710227/0100

 s variabilním symbolem 200… (kód vašeho dítěte)=6místné číslo.