POZOR – ZMĚNA V PLATBÁCH !!!

Vážení rodiče, 

v zájmu zpřehlednění plateb dochází ke změně variabilních a specifických symbolů pro platby stravného, školného a kulturního fondu.

Stravné – variabilní symbol  (číselný kód) + specifický symbol „1111“ (např. Jaroslav Novák má kód 123, zadá tedy VS 123 a SS 1111)

Měsíční záloha na stravné je 1300 Kč.

 

NOVĚ se spojují platby za školné a kulturní fond – vzniká jedna platba – variabilní symbol (číselný kód) + specifický symbol „2222“ (např. Jaroslav Novák má kód 123, zadá tedy VS 123 a SS 2222)

Měsíční platba za školné je 500 Kč

Zálohu na kulturní fond doporučujeme v září uhradit alespoň 1500 Kč a dle e-mailových vyúčtování průběžně fond doplácet, aby vám nevznikl nedoplatek. 

(V září doporučujeme poslat školné i zálohu na kulturní fond najednou – tedy nejlépe 2000 Kč, další měsíce posílat školné 500 Kč a případné další zálohy na kulturní fond dle průběžných vyúčtování – prosíme, hlídejte si výši fondu.)

STÁLE PLATÍ, ŽE ŠKOLNÉ NEPLATÍ PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY!!!

Při každém pohybu na účtu Vám automaticky přijde na e-mail oznámení – budete mít průběžný přehled o platbách jak za stravu, tak za školné a kulturní akce, ale i o nedoplatcích.

Aktuální výši konta můžete také vidět v aplikaci strava v záložce konto.

 

Prosíme, upravte si platby dle těchto pokynů. Děkujeme!