Provoz MŠ od 12.4.2021

Naše milá Adélátka a rodiče,

náš školkovský život se alespoň trochu vrací do normálu. Od pondělí 12.4. se do MŠ mohou vrátit naši předškoláci. Distanční výuka tedy končí a my budeme moci svědomitě naše předškoláky připravovat na vstup do ZŠ. Pevně doufáme, že nebude dlouho trvat a sejdeme se v MŠ všichni.
Do MŠ teď smí kromě předškoláků přijít i děti rodičů pracujících v IZS a dalších určených profesí, které ale patří do naší MŠ. Jsou to děti, které mohly chodit do nouzové školky a přibyly k nim děti učitelů. Stravné platí všechny děti, školné jen mladší děti. Děti budou chodit do svých tříd. V případě, že kapacita třídy překročí počet 15 dětí, budou další děti umístěny do jiné třídy.
V pondělí a ve čtvrtek se budeme testovat antigeními testy na každém patře, dle pokynů personálu. Dítě které nebude přítomno v tyto dny, se pak otestuje v den příchodu. Testování je nezbytné. Ten kdo s ním nesouhlasí, nemůže bohužel své dítě do MŠ dát. Netestují se jen děti  které prodělaly covid před méně než 90 dny. Rodič doloží doklad. Může to být e-mail od hygieny, která vám jej na vyžádání pošle nebo od lékaře. Test provede s dítětem rodič sám, dle našich instrukcí. 15 minut musíte počkat na výsledek a pak nám teprve můžete dítě předat. Přijďte tedy, prosím, včas, abyste mohli v klidu odejít do práce. Děti naštěstí nemusí mít roušky, rodiče ale musí mít respirátor. Do MŠ smí přijít jen zcela zdravé dítě- bez rýmy, bez kašle, bez teploty.  V prostorách MŠ i na zahradě se doprovod dětí smí zdržovat jenom po nezbytnou dobu testování a předání dítěte. Tato opatření nás netěší, představují pro nás  další administrativní i organizační zátěž, ale jsme šťastné, že se nám tak mohou, alespoň částečně, naše děti vrátit.
Provoz MŠ bude od 6,30- 16 hod.
Prosíme předškoláky, aby donesli vše, co vytvořili během distanční výuky a lze to přenést.
Moc a moc už se těšíme…                               Jana Rýdlová