Školné a stravné

Úhrada školného a stravného

Stravné 900,- Kč  je nutné platit  předem. tzn. do 15. dne v předchozím měsíci.

Příklad: na září 2018 do 20. dne v měsíci srpnu.

Při placení stravného připište za kód dítěte nulu (vznikne čtyřmístný VS ).

Školné 500,- Kč platit do 15. dne v daném měsíci.

  • předškoláci: 900,- Kč (neplatí školné)
  • ostatní děti: 900,- Kč stravné, 500,- Kč školné

Způsob platby z účtu na účet jako odesílatele uvádějte jméno dítěte.

 

Číslo účtu: 9227710227/0100
Variabilní symbol: kód dítěte
Konstatní symbol: 308

 

Stravné

Ranní svačina 9 Kč
Oběd 22 Kč
Odpolední svačina 9 Kč
Pitný režim 3 Kč

 

Celodenní stravné je 43 Kč. Jestliže Vaše dítě nebude přítomno v MŠ v době podávání některého z uvedených jídel (ranní svačiny, oběda nebo odp. svačiny) máte možnost si dítě odhlásit, ale vždy Vám bude započítán pitný režim (např. pouze ranní svačina – 12 Kč atd.). Odhlašujte děti den předem, nejpozději do 8 hod. téhož dne, jinak Vám bude započítáno stravné.