Školné a stravné

Úhrada školného a stravného

Stravné 1000,- Kč  je nutné platit  předem. tzn. do 20. dne v předchozím měsíci.

Příklad: na září 2022 do 20. dne v měsíci srpnu.

Při placení stravného připište za kód dítěte nulu (vznikne čtyřmístný VS ).

Školné 500,- Kč platit do 15. dne v daném měsíci.

ÚHRADA CELKEM:

  • předškoláci a děti s odkladem školní docházky: 1000,- Kč (neplatí školné)
  • ostatní děti: 1000,- Kč stravné + 500,- Kč školné

Platbu provádějte na účet školy a jako odesílatele uvádějte jméno dítěte.

 

Číslo účtu: 9227710227/0100
Variabilní symbol: kód dítěte
Konstatní symbol: 308

 

Stravné

Změny platné od 1. 9. 2022:

Placení stravného – Stravné se platí zálohově 1000,-, předem, úhradou z účtu nebo složenkou na účet ZŠ, vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na následující měsíc (příklad: v srpnu na září). Číslo účtu ZŠ: KB-9227710227/0100

Platba se provádí vždy s platným přiděleným variabilním symbolem s nulou na konci. Symbol obdrží každé dítě v MŠ. Stravné a školovné odděleně!!! Bez v. s. bude platba vrácena zpět.

Přihlašování a odhlašování stravy – Nově!!!

Vždy koncem měsíce přihlásí školní jídelna dětem stravu na celý měsíc k celodennímu stravování (přesnídávka, oběd, svačina). Emailem obdrží rodiče odkaz na přihlášení do aplikace www.strava.cz, aplikaci je možné si stáhnout do mobilního zařízení, PC apod. Lze se také přihlásit přes webové stránky školní jídelny web: skolni-jidelna-rafka.webnode.cz

Rodiče mají povinnost odhlašovat jednotlivé druhy stravy, podle toho, kdy bude dítě přítomno v MŠ.

Varianta je pouze celodenní nebo polodenní stravování (přesnídávka, oběd).

ŠJ odhlašuje pouze celodenní školní výlety!!!

V době, kdy je dítě přítomno v MŠ, je povinno stravu odebrat. Pokud jí bude mít odhlášenou, bude mu přihlášena vedoucí ŠJ.

Odhlášky je možné provádět do 7:00 hodin daného dne.

Vyúčtování – V aplikaci je k vidění stav konta strávníka, dále je každý měsíc do emailu zasílán přehled stravování za celý měsíc, potvrzení o přijaté platbě nebo informace o nedostatečné výši konta strávníka. Je tedy možnost, další zálohové platby přizpůsobit stavu konta, aby se netvořily zbytečné přeplatky.

Vyúčtování bude probíhat 2x ročně (v lednu a v červnu), pouze převodem na zvolený účet. Předškolním dětem bude stav konta dorovnán v září.

Přihlašovací údaje: www.strava.cz

Zařízení: 6366

Uživatel: příjmení+jméno dohromady bez diakritiky (např. novakjan)

Heslo: ms+variabilní symbol dohromady (např. ms2000)

Veškeré změny je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny (telefon, email, banka, odchod z MŠ apod.)

Ceny stravného platné od 1. 9. 2022:

Přesnídávka 15Kč (včetně pitného režimu 5Kč)

Oběd 25Kč

Svačina 10Kč

Celodenní strava 50Kč

Polodenní strava 40Kč

Vedoucí školní jídelny: Šibravová Kateřina

Vedoucí kuchařka: Jeníková Alena

Email: jidelna@zs-raf.cz tel. 731 763 047, 315 810 312 (záznamník na obou číslech)

web: skolni-jidelna-rafka.webnode.cz

Úřední hodiny kanceláře ŠJ: po domluvě s vedoucí ŠJ