Výsledky přijímacího řízení do MŠ Adélka pro šk. rok 2019/2020

Přijaté děti do MŠ Adélka:
A36, A7, A2, A54, A27, A3, A25, A53, A1, A12, A9, A46, A19, A41, A24, A32, A58, A29, A47, A18, A56, A15, A45, A49, A38, A11, A62, A52, A43, A21, A5, A20, A26, A42, A10, A57, A30, A6, A13, A4

Přijaté děti do MŠ Větrník:
A23, A34, A35, A14, A22, A50, A33

Nepřijaté děti do MŠ Adélka:
A59, A37, A8, A17, A51, A48, A55, A40

Storno na vlastní žádost:
A60

Přijaté děti do MŠ Čtyřlístek:
A31, A16, A44, A39

Přijaté děti do MŠ Sluníčko:
A28, A61

Schůzka pro rodiče přijatých dětí se koná ve středu 12.6.2019 od 16.30 v MŠ Adélka, 1.patro – Srdíčková třída.
Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí. Účast nutná…
                                                                                                  Děkujeme,
                                                                                                  těší se na vás vaše paní učitelky.