VÝSLEDKY ZÁPISU

DĚTI PŘIJATÉ DO MŠ ADÉLKA:

reg.č.
A41
A40
A1
A6
A16
A12
A57
A19
A53
A43
A15
A33
A9
A52
A58
P53
A42
A25
A17
A46
A14
A27
A28
A50
A-63
A47
A4
A7
A11
A59
V-17
A51
A30
A2
A39
A21
A18
A3
P43
P19
P20
A26
P26
A38
P46
P7
A8
P52
P24
A45
A23
V-40
P25

 

NEPŘIJATÉ DĚTI:

A36
A56
A32
A54
A60
A34
A49
A44
A22
A64
A10

 

 

PŘIJATÉ DO JINÝCH MŠ:

MŠ Čtyřlístek

A13
A20
A31
A37
A48
A55

 

MŠ Sluníčko

A24
A35

 

Zákonní zástupci mají možnost 25. 5. 2023 od 10:30 do 12:00 hod. nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla žádost zaregistrována.

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí bude 13.6.2023

od 16:30 hod. – účast na schůzce je nutná, dostavte se bez dětí.

Těšíme se na Vás!