Denní program

6.30 – 8.00 Scházení dětí v MŠ, ranní volné hry s IP
8.00 – 8.45 Dokončení ranních her, ranní kroužek, navození tématu dne, sportovní cvičení
8.45 – 9.00 Svačina
9.00 – 9.45 Tématicky zaměřené, společné či skupinové činnosti – rozumové, pohybové, estetické, pracovní, dramatické
9.45 – 11.45 Pobyt venku
11.45 – 12.15 Oběd
12.30 – 14.30 Odpočinek (četba pohádek, spánek nebo volná relaxace)
14.45 – 15.00 Svačina
15.00- 17.00 Odpolední zájmová činnost do odchodu dětí domů

 

Pozn.: Časy jsou orientační, program přizpůsobujeme počasí, akcím MŠ apod.

Provoz MŠ: 6.30 – 17.00