Organizace školního roku

O letních prázdninách se střídá MŠ U pejska a kočičky, MŠ Větrník a MŠ Adélka.

V době uzavření vlastní MŠ mohou děti docházet (podle potřeby zaměstnaných rodičů) do školky, která bude v provozu. Do 13. 5. 2022 je nutné vyplnit dotazník o docházce Vašeho dítěte v době letních prázdnin.

 

 

Termíny prázdnin

 

28. 9. 2021 Státní svátek MŠ uzavřena
28.10.2021

27. a 29. 10. 2021

Státní svátek

Podzimní prázdniny

MŠ uzavřena

provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči

17.11.2021 Státní svátek MŠ uzavřena
23. 12. 2021 – 31. 12. 2021 Vánoční prázdniny MŠ uzavřena dle dohody s rodiči
4. 2. 2022 Jednodenní pololetní prázdniny provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči
14. 3. 2022 – 20. 3. 2022 Jarní prázdniny provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči
14. 4. 2022
15.4.2022
18.4.2022
Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči
MŠ uzavřena
MŠ uzavřena
1. 7. 2022 – 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny

 

 Školní rok 2022/23 začne ve čtvrtek 1. 9. 2022

 

 

1. 7. 2022 – 22. 7. 2022 provoz MŠ Adélka
25. 7. 2022 – 5. 8. 2022 MŠ Adélka uzavřena  provoz v MŠ Větrník
8. 8. 2022 – 19. 8. 2022  MŠ Adélka uzavřena  provoz v MŠ Pejsek a kočička
22. 8. 2022 – 31. 8. 2022  provoz v MŠ Adélka  – přípravný týden

 

Jestliže Vaše dítě nebude chodit o hlavních prázdninách do MŠ (ani jeden den
v měsíci), nemusíte za ten měsíc platit školné!!