Organizace školního roku

O letních prázdninách se střídá MŠ U pejska a kočičky, MŠ Větrník a MŠ Adélka.

V době uzavření vlastní MŠ mohou děti docházet (podle potřeby zaměstnaných rodičů) do školky, která bude v provozu. Do 11. 5. 2021 je nutné vyplnit dotazník o docházce Vašeho dítěte v době letních prázdnin.

 

 

Termíny prázdnin

 

28. 9. 2020 Státní svátek MŠ uzavřena
28.10.2020

26.,27.,29., 30. 10. 2020

Státní svátek

Podzimní prázdniny

MŠ uzavřena

provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči

17.11.2020 Státní svátek MŠ uzavřena
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021 Vánoční prázdniny MŠ uzavřena dle dohody s rodiči
29. 1. 2021 Jednodenní pololetní prázdniny provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči
1. 3. 2021 – 7. 3. 2021 Jarní prázdniny provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči
1. 4. 2021
2.4.2021
5.4.2021
Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
provoz MŠ omezen dle dohody s rodiči
MŠ uzavřena
MŠ uzavřena
1. 7. 2021 – 31. 8. 2021 Hlavní prázdniny

 

 Školní rok 2021/22 začne ve středu 1. 9. 2021

 

 

1. 7. 2021 – 16. 7. 2021 MŠ Adélka uzavřena provoz v MŠ Větrník
19. 7. 2021 – 6. 8. 2021 MŠ Adélka uzavřena  provoz v MŠ Pejsek a kočička
9. 8. 2021 – 20. 8. 2021  provoz v MŠ Adélka
23. 8. 2021 – 31. 8. 2021  provoz v MŠ Adélka  – přípravný týden

 

Jestliže Vaše dítě nebude chodit o hlavních prázdninách do MŠ (ani jeden den
v měsíci), nemusíte za ten měsíc platit školné!!