Organizace školního roku

O letních prázdninách se střídá MŠ U pejska a kočičky, MŠ Větrník a MŠ Adélka.

V době uzavření vlastní MŠ mohou děti docházet (podle potřeby zaměstnaných rodičů) do školky, která bude v provozu. Do 11. 5. 2019 je nutné vyplnit dotazník o docházce Vašeho dítěte v době letních prázdnin.

V době prázdnin a omezeného provozu si učitelky MŠ vybírají dovolenou a probíhají opravy prostor MŠ, proto prosíme rodiče, kteří jsou na mateřské dovolené nebo nejsou zaměstnaní, aby si v době omezeného provozu nechávali děti doma.

 

Termíny prázdnin

 

28. 9. 2018 Státní svátek MŠ uzavřena
29. 10. 2018, 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny provoz MŠ omezen
22. 12. 2108 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny MŠ uzavřena
1. 2. 2019 Jednodenní pololetní prázdniny provoz MŠ omezen
18. 2. 2019 – 22. 2. 2019 Jarní prázdniny provoz MŠ omezen
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny provoz MŠ omezen
19. 4. 2019 Státní svátek MŠ uzavřena
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí MŠ uzavřena
1. 5. 2019 Státní svátek MŠ uzavřena
8. 5. 2019 Státní svátek MŠ uzavřena
1. 7. 2019 – 30. 8. 2019 Hlavní prázdniny

 

 Školní rok 2019/20 začne v pondělí 2. 9. 2019

 

 

1. 7. 2019 – 19. 7. 2019 omezený provoz v MŠ Adélka
22. 7. 2019 – 2. 8. 2019 MŠ Adélka uzavřena omezený provoz v MŠ Větrník
5. 8. 2019 – 23. 8. 2019  MŠ Adélka uzavřena  omezený provoz v MŠ Pejsek a kočička
26. 8. 2019 – 30. 8. 2019 omezený provoz v MŠ Adélka

 

Jestliže Vaše dítě nebude chodit o hlavních prázdninách do MŠ (ani jeden den v měsíci), nemusíte za ten měsíc platit školné!!