O nás

Charakteristika

Jsme šestitřídní sportovní MŠ podporující všestranný rozvoj dítěte ve spolupráci s rodinou.
Děti jsou ve všech 6 třídách věkově smíšené, sourozenci ponecháni pohromadě.
Preferujeme práci ve skupinách a podporujeme spolupráci mezi dětmi.
Starší děti pomáhají mladším, mladší děti se učí nerušit činnosti starších dětí.

 

Vzdělávání

 • Škola má vytvořen vzdělávací program.
 • Vzdělávání probíhá v integrovaných blocích.
 • Celá škola si volí společné téma a k němu směřují všechny činnosti.
 • Vyvrcholením je zpravidla akce – např. výlet, beseda, divadlo, exkurze, slavnost apod.

 

Naše cíle

 • Vychovat zdravě sebevědomé dítě, které však dokáže být ohleduplné a citlivé k okolnímu světu.
 • Všestranný rozvoj dítěte a jeho motivování pro touhu vzdělávat se.

 

Naše šestero

 1. Respektovat osobnost a jedinečnost každého dítěte.
 2. Vytvářet dětem laskavé a útulné prostředí, jež však má řád, jenž zbytečně nezakazuje, nenařizuje, ale vytváří pocit jistoty a bezpečí.
 3. Problémy dětí řešit s laskavou důsledností.
 4. Zdravé sebevědomí posilovat tím, že děti naučíme sportovat, malovat, zpívat, orientovat se ve světě, chtít poznávat a učit se nové.
 5. Spolupracovat s rodinou dítěte, respektovat ji a vytvářet atmosféru důvěry a pohody.
 6. Ve školce musí být humor, láska, aktivita, zkrátka příjemná atmosféra a tvůrčí prostředí.

 

Pobyt venku

Vycházky po městě jsou co nejvíce omezeny. Dětem necháváme maximální možnost volného pohybu a sportovního vyžití. Zahrady využíváme celoročně.

 

Spolupráce s rodiči

 • Společné akce rodičů a dětí (výlet na hory, bruslení, zimní ŠvP)
 • Slavnosti v MŠ za účasti rodičů a pozvané veřejnosti (zahradní slavnosti, vánoční besídky, oslava svátku matek …)
 • Volný přístup rodičů do tříd (po dohodě s učitelkou)
 • Vstřícné a taktní chování ke každému rodiči

 

Na dobrou spolupráci s rodičí klademe zvláštní důraz, proto se snažíme školu co nejvíce rodičům otevřít a vtáhnout je do života MŠ.

 

MŠ Adélka je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F.

 

Kapacita MŠ: 144 dětí
Provozovatel: město Nymburk
Provoz MŠ: 6.30 – 17.00
Ředitel práv. sub.: Mgr. Jiří Cabrnoch
Vedoucí MŠ: Bc. Dana Řeháková
Učitelky: Jiřina Schwarzová, Eva Liptáková, Jarmila Filková, Marta Kozáková, Hana Vašíčková, Jana Hájková, Iveta Loudilová, Lenka Hlaváčková, Zuzana Kloučková, Jana Rýdlová, Mgr. Barbora Doležalová, Nikola Hořejšová
Provozní pracovnice:  Pavla Janková, Lucie Kvasničková, Eliška Kytlerová, Markéta Kubáčková