Prezentace MŠ Adélka

Tradiční akce

 • školní rok zahajujeme Zahradní slavností za účasti rodičů
 • téměř každý měsíc jezdíme na výlety
 • chodíme pravidelně do divadla
 • zveme do MŠ umělce – divadla, kouzelníka…
 • pořádáme besedy se zajímavými lidmi – sportovci, umělci, policisty…
 • chodíme na exkurzi k hasičům
 • na podzim chodíme do solné jeskyně a na jaře každý týden plavat
 • celou zimu bruslíme jednou týdně na zimním stadionu
 • oslavujeme svátek i narozeniny každého dítěte
 • o vánocích pořádáme vánoční besídku v divadle pro rodiče s následným posezením v MŠ
 • slavíme Mikuláše, Advent, Vánoce, Tři krále, Valentýn, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice
 • účastníme se výtvarných soutěží
 • slavíme svátek maminek
 • k oslavě MDD si zpravidla objednáváme Skákací hrad
 • dvakrát ročně jezdíme na týdenní školu v přírodě (v zimě s lyžováním)
 • hrajeme na zobcové flétny metodou prof. Václava Žilky
 • seznamujeme děti s angličtinou
 • navštěvují nás delegace z Dánska, SRN, Nizozemí, Anglie, novináři, studenti, učitelé
 • organizujeme celoškolní gymnastickou + atletickou olympiádu
 • chodíme na besedu do knihovny
 • pořádáme dopravní soutěž na kolech
 • účastníme se slavnostního rozloučení se školáky na MěÚ
 • spolupracujeme s PPP – logopedické + grafomotorické vyšetření dětí
 • spolupracujeme se ZŠ
 • spolupracujeme se SZŠ – besedy se zdravotnicemi, zubními hygienistkami, záchranáři
 • školní rok zakončujeme Zahradní slavností s rodiči
 • chodíme na keramiku
 • každý rok nás navštěvuje delegace z Francie

Akce MŠ v obrazech