PLAVÁNÍ

Letos opět budeme od jara chodit s dětmi na plavání

– plavecké kurzy probíhají v nymburském bazénu, vedou je instruktoři Plavecké školy Františka Tvrze, učitelky MŠ zajišťují dětem dozor a pomoc při převlékání a sušení.

Děti jsou vždy rozděleny do několika skupin dle zdatnosti, plavat se učí hrou.

Kurzy jsou vhodné pro děti od 4 let.

POZOR – letos plavecká škola učinila změny v platbě:

  • Cena za lekci se zvýšila na 150,- Kč.
  • Platba bude vybírána předem za všechny lekce!!! /tj. 1500 Kč za dítě/
  • Pokud dítě absolvuje méně než 40 % kurzu, mohou rodiče požádat o částečnou kompenzaci ve výši 75 Kč za lekci.

 

Máte-li o plavání zájem, přihlašujte děti paní učitelce ve třídě a do 15.3.2024 uhraďte 1500 Kč na konto kulturního fondu dítěte (číslo účtu: 9227710227/0100 – variabilní symbol (číselný kód) + specifický symbol 2222)

Děti závazně přihlašujte do konce ledna.