Změna výše školného od 1.9.2024

Oznamujeme Vám,

že usnesením č. 165 ze dne 03.04.2024 Rada města Nymburk v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

SCHVÁLILA úplatu pro školní rok 2024/2025 za předškolní vzdělávání v mateřských školách ve výši 600 Kč měsíčně.